האם התפקדת בעבר למפלגת הבית היהודי?


להתפקדות זוגית לבית היהודי


להתפקדות יחיד לבית היהודילהורדת טופס התפקדות ידני

להתפקדות באמצעות צ'ק, הוראת קבע וכרטיס אשראי